YouTube
YouTube 02 Feb 2018
4
watermark logo
Invitize

Up next

Se Shopaholic Nicol na nákupech [VLOG]
02 Feb 2018
Se Shopaholic Nicol na nákupech [VLOG]
YouTube · 1402 Views

Vlog 15: Bạn thân

1310 Views

Bạn thân của mình khác với bạn thân của bạn =)


Chắc là không ai đọc description bao giờ đâu vì bao nhiêu lần viết nhưng có mấy người không thèm đọc xong vào nói linh tinh, cho nên là blah ble blo JV về VN rồi chứ ko phải ghép đâu

Music:

Morning breeze by Isisip (ăn cắp của lamvietanh)

Sound Effects by
http://audiomicro.com/sound-effects

mirror scene credits: Family Guy
Thanks to: lamvietanh, JVevermind ,Thắng Rùa, chi. T, Mr.TS =)) and myself.

subscribe to lamvietanh: https://www.youtube.com/user/lamvietanh
subscribe to JVevermind: https://www.youtube.com/user/JVevermind

Show more
Invitize
2 Comments sort Sort By

BLRAY_COM
BLRAY_COM 3 months ago

"""..''NEWMOVIES 2019•ONLINE.123MOVIESHOW""™

Mary Poppins Returns (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Blcfkd ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Blcfkd ]]

Escape Room (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2PX5zlw ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2PX5zlw ]]

A Dog's Way Home (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Gpk1N8 ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Gpk1N8 ]]

A Dog's Way Home (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Gpk1N8 ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Gpk1N8 ]]

Green Book (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2D7uERs ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2D7uERs ]]

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2RDm56m ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2RDm56m ]]

Aquaman (2018)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2SNzc5R-Aquaman-Movie ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2SNzc5R-Aquaman-Movie ]]

The Upside (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2MmEHqk ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2MmEHqk ]]

Glass (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2C9lsfa-Glass ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2C9lsfa-Glass ]]

The Kid Who Would Be King (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2LZPk1Z-TKWWBK ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2LZPk1Z-TKWWBK ]]

Arctic Justice (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TAB56w-Arctic-Justice ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TAB56w-Arctic-Justice ]]

Serenity (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2RfAEl7-Serenity ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2RfAEl7-Serenity ]]

Miss Bala (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2LW5MQK-Miss-Bala ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2LW5MQK-Miss-Bala ]]

The Lego Movie 2: The Second (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2SHbXuI-Lego-2 ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2SHbXuI-Lego-2 ]]

What Men Want (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CWbf7x-What-Men-What ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CWbf7x-What-Men-What ]]

Cold Pursuit (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2FhBJ5u-Cold-Pursuit ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2FhBJ5u-Cold-Pursuit ]]

The Prodigy (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TN9UWM-The-Prodigy ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TN9UWM-The-Prodigy ]]

Happy Death Day 2U (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2BxQL41-HDD2U ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2BxQL41-HDD2U ]]

Alita: Battle Angel (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2FewkfD-Alita ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2FewkfD-Alita ]]

Isn't It Romantic (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2VG8zCn-IsntItRomantic ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2VG8zCn-IsntItRomantic ]]

How to Train Your Dragon: The Hidden World (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Qy4aNN-Dragon ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Qy4aNN-Dragon ]]

The Rhythm Section (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2SEks9D-TheRhythmSection ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2SEks9D-TheRhythmSection ]]

The Turning (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2LWdx9z-TheTurning ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2LWdx9z-TheTurning ]]

Run the Race (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2AAVtgJ-RuntheRace ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2AAVtgJ-RuntheRace ]]

Fighting with My Family (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2SKDxY6-FightingwithMyFamily ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2SKDxY6-FightingwithMyFamily ]]

A Madea Family Funeral (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2AzSvZI-AMadeaFamilyFuneral ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2AzSvZI-AMadeaFamilyFuneral ]]

Chaos Walking (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2SJj6um-ChaosWalking ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2SJj6um-ChaosWalking ]]

Captain Marvel (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2AotQGM-Captain-Marvel ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2AotQGM-Captain-Marvel ]]

Us (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2M0akpb-Us ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2M0akpb-Us ]]

Wonder Park (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CWUBVf-WonderPark ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CWUBVf-WonderPark ]]

The Mustang (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2LZhr1t-Mustang ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2LZhr1t-Mustang ]]

The Aftermath (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2VC3jQ8-TheAftermath ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2VC3jQ8-TheAftermath ]]

No Manches Frida 2 (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CVCa31-NoManchesFrida2 ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CVCa31-NoManchesFrida2 ]]

Five Feet Apart (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2QxcUUj-FiveFeetApart ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2QxcUUj-FiveFeetApart ]]

Greyhound (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CaHtdy-Greyhound ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CaHtdy-Greyhound ]]

The Informer (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2LXStzs-TheInformer ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2LXStzs-TheInformer ]]

Where'd You Go, Bernadette (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CXjq3o ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CXjq3o ]]

The Beach Bum (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CdIlhE-TheBeachBum ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CdIlhE-TheBeachBum ]]

Dumbo (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Rfvshc-Dambo ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Rfvshc-Dambo ]]

Captive State (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2r6AzRf-CaptiveState ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2r6AzRf-CaptiveState ]]

Shazam! (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2C8Gzy4-Shazam ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2C8Gzy4-Shazam ]]

Pet Sematary (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TF9mSa-PetSematary ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TF9mSa-PetSematary ]]

The Best of Enemies (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TEEhxT-TheBestofEnemies ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TEEhxT-TheBestofEnemies ]]

Hellboy (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2sfz2sV-Hellboy ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2sfz2sV-Hellboy ]]

Missing Link (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2VFH5fO-MissingLink ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2VFH5fO-MissingLink ]]

Breakthrough (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2GZUMD1-Breakthrough ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2GZUMD1-Breakthrough ]]

After (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2QwKrOD-After ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2QwKrOD-After ]]

The Curse of La Llorona (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2Qv5Mb7 ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2Qv5Mb7 ]]

Avengers: Endgame (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TA22qM-Avengers ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TA22qM-Avengers ]]

The Intruder (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2skbaUJ-TheIntruder ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2skbaUJ-TheIntruder ]]

Pokémon Detective Pikachu (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2ABTKYx ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2ABTKYx ]]

The Hustle (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2CcjESm-TheHustle ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2CcjESm-TheHustle ]]

UglyDolls (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2AATQ2q-UglyDolls ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2AATQ2q-UglyDolls ]]

John Wick: Chapter 3 (2019)
WATCH - ➣ [[ http://bit.ly/2TF51hO-JohnWick ]]
DOWNLOAD - ➣ [[ http://bit.ly/2TF51hO-JohnWick]]

   0    0
5 months ago

Hello Buddy
Are You Saturated, Stressed,Tired With a Myriad Of Jobs,Need a Refreshment Of Mind? We Have a Movie That Makes You Happy, Still Do Not Believe It? just check Out website here

Click Here ► https://mediamovies10.blogspot.com

Click Here ► https://see-movieshd4k.blogspot.com

   0    0
Show more

Up next

Se Shopaholic Nicol na nákupech [VLOG]
02 Feb 2018
Se Shopaholic Nicol na nákupech [VLOG]
YouTube · 1402 Views